לידה טבעית מול לידה רפואית: תוצאות מחקר 2015


בהשקיפנו על תהליך הלידה ניתן לזהות כיום שני מודלים עיקריים: מודל מסורתי הנקרא גם לידה טבעית ומודל חדש יחסית,  הנפוץ במערב  ונקרא המודל הרפואי. המודלים נבדלים זה מזה באופי ההתערבויות, ויחסי הכוח בין היולדת ובין הצוות המלווה: מי מהם מחליט  וקובע על מהלך הלידה והאם היחסים מושתתים על יחסי סמכות או על יחסי הדדיות.

לידה טבעית במערב מוגדרת  כלידה בה האישה רוצה שיכבדו את הדרך שנכונה לה ללדת באווירה שתאפשר פרטיות, תנועה ורגיעה, מינימום הפרעות והתערבויות. בהליך הרפואי יש  הוראה לשכב על הגב , פרוצדורות מכשירניות, תרופתיות , ומהלך של שיכוך כאבים באמצעים שונים. הידע המחקרי של זמננו רואה לדה טבעית כעניין בטיחותי. דוח צ'ייני שנכתב על ידי משרד הבריאות באנגליה 2014  אפילו ממליץ על לידה טבעית כלידה מועדפת עבור הריונות שאינם בסיכון.

המחקר הסתמך על תוצאות שהתקבלו מ381 יולדות, כולן מעל גיל 20. הן ענו על שאלון אינטרנטי, בפורומים ואתרים לנשים בחופשת לידה  ואמהות בשנים 2014-2015. 22% ילדו בבית, 32% לידה טבעית בבית חולים, 46% לידה רפואית בבית חולים. מחקר זה השווה את התכונות של היולדות, ואת חוויית הלידה בכל אחד מהמודלים השונים. מטרת המחקר הנוכחי היא לבדוק האם מאפייני אישיות משפיעים גם הם על בחירת מודל הלידה. וכן  לבדוק אם הקשר עם צוות שונה בין דגמי לידה שונים וכיצד זה השפיע על שביעות רצון מחוויית הלידה.
 
חוויית הלידה: שאלון חוויית הלידה בודק את תחושת המסוגלות האישית,מידת התמיכה המקצועית, תפיסת הבטיחות, תחושה של השתתפות, הםא רצוני נלקח בחשבון. שביעות הרצון בכל תחומים אלה הייתה גבוהה יותר בלידה טבעית בבית או בבית חולים יחסית לשביעות הרצון בלידות הרפואיות. נמצא שבלידות בית נשים חשו שרצונותיהן נלקחו יותר בחשבון, הן קיבלו יותר מידע על המתרחש וקיבלו טיפול מיקצועי טוב יותר.

גיל נשים מבוגרות יותר חו יותר תחושה שרצונותיהן נלקחו בחשבון מנשים צעירות.
לא נמצא הבדל בבחירת מקום הלידה וסוג הלידה לגבי גיל ומצב סוציואקונומי.
מידת הכאב בלידה הייתה זהה בלידות בית ולידות רפואיות, (ממוצע: 7.1) 'אך מידת הכאב בלידות טבעיות בבית חולים הייתה גבוהה יותר במובהק. (ממוצע 8)

מבין תכונות האופי שנבדקו, נמצא קשר הדוק בין מידת האופטימיות והנכונות ללידה בבית. אסטרטגיית התמודדות : יותר יולדות שתיארו עצמן כבעלות אסטרטגיה מקלה (רואה בלידה אירוע טבעי  ופרטי, נוכחות זרים הינה הפרעה לתהליך. היא תרצה תמיכה רק כאשר היא מעוניינת בכך ובאופן בו היא מעוניינת בכך)  בחרו ללדת בבית מאשר בבתי חולים.

במהלך הלידה במודל הרפואי הייתה הכי פחות אוטונומיה לנשים להחליט. בלידה טבעית יש יותר תחושת אוטונומיה עצמית במהלך הלידה.

נמצא פער בין איך שנשים חוות עצמן בעלות כושר החלטה ביומיום, לבין מה שחוו בלידה. הפער הגדול ביותר היה בלידות רפואיות: נשים שתופסות עצמן יותר אוטונומיות ביומיום בחרו  לידה בבית או לידה רפואית, אך בלידת בית הן חשו אוטונומיות גם במהלך הלידה, לעומת לידה רפואית בבית חולים שם לא יכלו להחליט.

בעוד המודלים הטבעיים מאפשרים לנשים להביע את האוטונומיה שלהם. הנתונים של מחקר זה יכול לסייע לנשים בהריון בסיכון נמוך כדי לבחור את הדגם כי הוא טוב ביותר עבורם. נראה שלעובדה שבלידות בית אותה המיילדת מלווה את הלידה מתחילתה עד סופה,ולעיתים גם מלווה את היולדת במשך כל ההריון יש השפעה רבה על הקשר, על תחושת הביטחון ועל החוויה החיובית.

80% מהנשים תיארו עצמן גם אוטונומיות וגם התייחסותיות, כצפוי בתקופה הפוסט מודרנית. רוב הנשים תיארו הן את עצמן והן את הצוות כבעלי אינטגרציה בין שני הטיפוסים. גם וגם, אך רופאים, במיוחד גברים תוארו יותר כאוטונומיים.   ופחות מתייחסים ליולדת. נשים היולדות לידה טבעית בבית רואות את איש הצוות הנוסף כיותר התייחסותי  במובהק מאשר נשים שילדו בבית החולים.מידע זה תואם למידע מארצות מפותחות אחרות.
 
 
 
 
FacebookGoogle+Twitter